top of page

Privacyverklaring

Marie’s Projects
Beerlegemsebaan 96
9630         Beerlegem

Karin Behaegel

BTW 0801.379.950

(+32)0468 19 21 47

Marie.d.orville.8@gmail.com

Marie’s Projects respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan udit laten weten via marie.d.orville.8@gmail.com.

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn.

Marie’s projects verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt.

Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen

over uw bezoek aan onze website. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd

die relevant is of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht

boekhoudkundige documenten).

Wij verzamelen de gegevens enkel voor klantgerichte en managementsdoeleinden en vragen daarvoor ook steeds de toestemming.

 

Uw bestelling uitvoeren

 

Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres, betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer en/of geboortedatum nodig. Zo kunnen we uw bestelling leveren en u op de hoogte houden van het verloop. De wet verplicht ons om de gegevens over uw bestelling gedurende 7 jaar te bewaren.

 

Rechtsgronden van de verwerking

Marie’s Projects verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

1 toestemming (vb. nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen; gevoelige gegevens verzamelen)

2. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (vb. uw bestelling uitvoeren)

3. noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

4 noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen

 

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrondtoestemming,

heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

 

Doorgifte aan derden

Marie’s Projects verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw

gegevens intern met onze medewerkers. Verder delen wij

uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor: bijvoorbeeld:

1. het uitvoeren van uw bestelling

2. het verzorgen van de websiteomgeving

3. het verzorgen van de IT-infrastructuur

4. het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw

gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben

genomen.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met leveranciers binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Cookies

 

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw

computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek,

zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook

inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Voor meer informatie omtrent onze cookies, gelieve onze cookie policy te raadplegen.

 

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

 

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten)

verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de

verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw

persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm)

van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere

partij.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor

direct marketing.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om:

1. zelf de instellingen van uw account te wijzigen; en/of

2. te e-mailen naar marie.d.orville.8@gmail.com

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt.

met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

 

Klachten

 

Heeft u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan

via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit

(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)


Wijziging privacy statement

Marie’s Projects kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op

onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 08/05/2023

bottom of page